Groepswonen op de Bosruiter. In de woongroep van de Bosruiter wonen ca. 30 mensen en er zijn 23 appartementen waarin deze bewoners zelfstandig wonen. Zij hebben zich verenigd in een bewonersvereniging en met elkaar regels en afspraken gemaakt: Statuten en Huishoudelijk reglement. Naast het zelfstandig wonen kan men ook aan gezamenlijke activiteiten deelnemen die de bewoners zelf organiseren. Het is op de Bosruiter geen groepswonen voor maar van ouderen. De Bosruiter beschikt over een mooie gemeenschappelijke ruimte die geschikt is voor diverse activiteiten. Overheidsmaatregelen, betreffende de ouderenzorg, hebben ook invloed op het groepswonen op de Bosruiter. Een van die veranderingen is dat de mensen langer zelfstandig blijven wonen, dus ook op de Bosruiter. Voorheen was de doorstroming groter omdat mensen op hogere leeftijd of door een zwakke gezondheid verhuisden naar een verzorgings- of verpleeghuis. Dat is nu voorbij. Hierdoor zal de gemiddelde leeftijd van onze woongroep stijgen. Dit zal voor ons een serieus punt van aandacht zijn, hoe hier mee om te gaan. Wij hanteren een leeftijdgrens voor de toekomstige bewoner. Deze grens ligt tussen de 55 en 70 jaar. Een uitzondering hierop is mogelijk, omdat wij beseffen dat leeftijd niet alles zegt. In dat geval zal er bekeken worden of de toekomstige bewoner past in onze woongroep. Het Groepswonen Wij nemen onze woonvorm serieus. Gemeenschappelijk wonen dwingt ons tot nadenken over de voor- en nadelen. Wonen in een woongroep kan spanningen opleveren, spanningen die ontstaan door tegenstellingen tussen: personen, individu en gemeenschap, eigen mening en groepsbesluit, eigen belang en groepsbelang, je gang gaan en aanpassen, geven en nemen, onverdraaglijk en tolerant. Kortom gemeenschappelijk wonen is meer een uitdaging dan een oplossing. Gemeenschappelijk wonen houdt je scherp, het houdt je actief, je hoort erbij, je leeft ergens voor. Je kunt meestal langer en meestal plezieriger blijven wonen in een vertrouwde en ”veilige” omgeving. Gemeenschappelijk wonen is een sociaal gebeuren, dwars tegen de individualisering van de samenleving in. Je woont appart en leeft toch samen. Onze woongroep kan gezien worden als een ´ouderwets´ buurtje waar we elkaar op een prettige manier in de gaten houden. Namens het bestuur, mw A. Borninkhof Voorzitter